BİHİS (bt_POTA)

Bilişim Hizmetleri Sertifikası 

Gelecek İçin Bilişim

KOBİ e-Dönüşüm Projesi

TÜBİSAD@Kampüs

Projesi

BİHİS (bt_POTA) Bilişim Hizmetleri Sertifikası

BT altyapılarının karmaşıklaşması ile birlikte; bu altyapıların sorunsuz bir şekilde çalışır durumda tutulması, işletilmesi, yönetilmesi, yeniliklere/değişimlere uygun olarak güncellenmesi için farklı nitelikte uzmanlıklara, destek mekanizmalarına ve farklı yetkinlikte kaynaklara gereksinim duyulmaya başlanmıştır.

Bu nedenle firmalar; değişen teknolojiye ayak uydurabilmek, rekabet gücünü kaybetmemek, kendi işlerine odaklanabilmek, maliyetlerini kontrol altına alabilmek, insan kaynağını verimli kullanabilmek, risklerini paylaşmak, destek süreçlerindeki yönetim ve kontrol zorluğunu aşmak için, BT hizmetlerini kendi iç kaynakları ile yürütmek/yönetmek yerine, bu hizmetleri konularında uzmanlaşmış Servis Sağlayıcı firmalardan almak yoluna gitmektedir.

Bu doküman, ana hatları ile, söz konusu BT hizmetleri için oluşturulmuş bir ürün kataloğunu ve bu kataloğu temel alarak şekillendirilmiş, hizmet sağlayıcı firmalara yönelik bir sertifikasyon (yetkilendirme ve denetim) modelini içermektedir. Amaç, genel olarak ve hizmet alt bileşenleri bazında standartlarının, temel yaklaşım biçimlerinin ve ölçütlerin belirlenmesi yoluyla, sunulan hizmetlerin bu ortak zemin temel alınarak verilmesini sağlayacak bir ana referans dokümanını oluşturmaktır,

Gelecek İçin Bilişim - KOBİ e-Dönüşüm Projesi

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), KOBİ’lerin Türkiye çapında teknolojiden etkin biçimde yararlanarak büyüme ve gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla Intel, Microsoft ve Türk Telekom Grubu’nun desteğiyle bir e-dönüşüm projesine imza attı. TÜBİSAD, “Gelecek için Bilişim” adlı projeyle KOBİ’lere ve KOBİ’lere hizmet sunan bilişim bayilerine yeni bir teknoloji vizyonu kazandırmak için yola çıktı.

Proje ile KOBİ’lerin teknoloji vizyonu geliştirilecek;, KOBİ’lere kaliteli ve uçtan uca danışmanlık, hizmet ve çözümler sunan bayilerin yetkinliğinin de artması sağlanacak. Bu sayede KOBİ’ler maliyetlerini azaltma, verimliliklerini artırma, ekonomik durgunluktan güçlü çıkabilecekleri doğru teknolojilere yatırım yapma fırsatını yakalayacaklar.

TÜBİSAD@Kampüs Projesi

TÜBİSAD’ın, sektördeki gelişmeleri daha iyi takip edebilmek ve yönlendirebilmek amacıyla oluşturduğu uzman 11 komisyonlarından biri olan Dijital Medya Komisyonu, dijital teknolojilerin yakınsamasıyla oluşan yeni yaşama ve iş yapma biçimlerini aktif olarak takip etmek ve bu gelişmeler hakkında sektörleri ve kamuoyunu bilgilendirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

Komisyon çalışmalarının bir ürünü olarak ortaya çıkan ‘TÜBİSAD@Kampüs’ Projesi, dijital medya sektörü hakkında bilgi vermek, dijital medya kullanımının niteliğini artırmak, üretkenliği yaygınlaştırmak ve dijital medyanın yarattığı iş fırsatlarını öğrencilerle yüz yüze görüşmek amacıyla 29 Nisan Cuma Günü Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde başlamıştır.