TÜBİSAD@Kampüs Projesi

 
 
   

TÜBİSAD’ın, sektördeki gelişmeleri daha iyi takip edebilmek ve yönlendirebilmek amacıyla oluşturduğu uzman 11 komisyonlarından biri olan Dijital Medya Komisyonu, dijital teknolojilerin yakınsamasıyla oluşan yeni yaşama ve iş yapma biçimlerini aktif olarak takip etmek ve bu gelişmeler hakkında sektörleri ve kamuoyunu bilgilendirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

Komisyon çalışmalarının bir ürünü olarak ortaya çıkan ‘TÜBİSAD@Kampüs’ Projesi, dijital medya sektörü hakkında bilgi vermek, dijital medya kullanımının niteliğini artırmak, üretkenliği yaygınlaştırmak ve dijital medyanın yarattığı iş fırsatlarını öğrencilerle yüz yüze görüşmek amacıyla 29 Nisan Cuma Günü Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde başlamıştır.

Açılış konuşması Komisyon Başkanı, Intel Türkiye Genel Müdürü Çiğdem Ertem tarafından yapılan ilk TÜBİSAD@Kampüs etkinliğinde; Hürriyet Internet Grubu Başkan Yardımcısı Erhan Acar, ‘İçerik Kral mı?’, akakçe.com Yönetici Ortağı Koray Karataş ise ‘İnternet ile yeni nesil alışveriş: Uygulama ve Fırsatlar’ konularında sunular yapmışlardır.

Dijital Medya Sektörü hakkında bilgi vermek, dijital medya kullanımının niteliğini artırmak, üretkenliği yaygınlaştırmak ve öğrencilerle yüz yüze iletişim kurmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında 2011 yılı boyunca 11 üniversitede etkinlikler düzenlemeye devam edilecektir.

Dijital Medya Sektörü’nün önde gelen isimlerinin konuşmacı olacağı toplantılar kapsamında, güncel temalar seminerler çerçevesinde ele alınacak, katılımcılarla bire bir görüşmeler yapılacaktır.

TÜBİSAD @Kampüs etkinliği ilkbahar döneminde, 10 Mayıs’ta ise Kocaeli Üniversitesi’nde, 13 Mayıs’ta Mardin Artuklu Üniversitesi’nde sürdürülecektir. Sonbaharda ise,  Erzurum-Atatürk, Van-100.Yıl, Sivas-Cumhuriyet, Trabzon-Karadeniz Teknik, Antalya-Akdeniz, Adana-Çukurova, Konya-Selçuk  ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Proje kapsamında etkinlikler düzenlenecektir.

Proje ile ilgili gelişmeler ve 2011 yılı boyunca 11 üniversitede sürdürülecek olan etkinlikler hakkında detaylı bilgiler aşağıda yer alan platformlar üzerinden takip edilebilecektir;

www.akampus.com/tubisaddijitalmedya

www.facebook.com/tubisaddijitalmedya

twitter.com/Dijital_Medya