Üyelik Kriterleri

 
 

TÜBİSAD’a Türkiye’de Bilişim Teknolojileri, Telekomünikasyon ve Yeni Medya alanında faaliyet gösteren ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden firmalar üye olabilir. Derneğin üç çeşit üyesi vardır.

1.   Asli üyeler

2.   Fahri üyeler

3.   Katılımcı Üyeler

1. Asli üyeler

Türkiye’de kayıtlı olan ve Türkiye’de Bilişim Teknolojileri, Telekomünikasyon ve Medya alanında donanım, yazılım ve/veya  hizmet sunan bir firma, dernek, şirket veya bölümü  üyelik için başvuruya uygundur. Bunlar:

 • Yazılım geliştiren firmalar
 • Yazılım ürünleri satan firmalar
 • Markalı yazılım paketleri satan firmalar
 • İletişim ağı ve bilgisayar donanımı sağlayıcısı firmalar
 • Sistem entegratörleri
 • Telekom ve GSM operatör firmaları
 • BT hizmetleri veren firmalar
 • Etkin BT kullanan hizmet firmaları
 • Yeni Medya firmaları
 • E-Ticaret Firmaları

Her asli üyenin dernek faaliyetlerine, yönetime katılma ve genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır.

2. Fahri Üyeler

Derneğe yakınlığı tespit olunan ve seçilmesi dernek için kazanç ve şeref addedilen ve kendilerine Yönetim Kurulunca Fahri üyelik ünvanı verilen üyelerdir. Bu üyelerin asil üyelerde olduğu gibi oy hakları yoktur. Temenni mahiyetinde olmak ve fikirlerinden istifade edilmek için toplantılarda konuşmak isteyenlere söz verilebilir. Derneğin her türlü imkanlarından istifade edebilirler.

3. Katılımcı Üyeler  

Türkiye’de kayıtlı yeni kurulmuş Teknolojileri, Telekomünikasyon ve Medya alanında faaliyet gösteren firmalar,  yurtdışı firmaların ve organizasyonların Türkiye’de kayıtlı irtibat büroları ve ana işi BT olmayan fakat BT yazılım ve hizmetleri ni yaygın olarak kullanan kurum ve kuruluşlar katılımcı üyelik için başvuruya uygundur. Bu tür üyelik için:

 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Kamu kuruluşları ve bölümleri
 • Bilişim Teknolojileri promosyonu yapan dernekler
 • Finansal Kurumlar
 • Girişim Sermayesi Firmaları
 • Araştırma Kurumları
 • Altyapı Sağlayıcıları
 • Gayrimenkul Şirketleri
 • Yönetim danışmanlığı firmaları
 • Danışmanlık firmaları
 • Denetim firmaları
 • Non Profit Organizasyonlar
 • BT sektöründe hizmet sunan şirketler

Katılımcı üye derneğin tüm avantajlarından yararlanabilir ancak Yönetim Kurulu toplantısında oy hakkına sahip değildir. Bu üyelerin asil üyelerde olduğu gibi oy hakları yoktur. Derneğin her türlü imkanlarından istifade edebilir, tüm dernek etkinliklerine katılabilirler (Yönetim Kurulu toplantıları dahil), bu etkinliklerde rol alabilirler. Katılımcı Üyeler Yönetim Kurulu’nca belirlenen aidatı öderler.