Bizim Çankırı: Bilgi ve İletişim sektörü 94.3 milyar lira büyüklüğe ulaştı