T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Üretim Reform Paketi Çalıştayı”

16 Ocak tarihinde düzenlenen Üretim Reform Paketi Çalıştayı’na Müsteşar Prof. Dr. Ersan Aslan, Bilim Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. İlker Murat Ar, Sanayi Genel Müdürü Prof.Dr. İbrahim Kılıçaslan ve Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk katıldı. TÜBİSAD'ı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı K.Erman Karaca katıldı.

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Fikri Işık’ın konuşmasında belirttiğine göre altı paket çalışması bu yıl için planlanmış. Birinci paket Ar-GE Reform paketi, ikincisi Üretim Reform paketi.

Üçüncü paket Patent Kanunu ve detaylı olarak Fikri Sınai Mülkiyet Hakları konusunda olacak.
TÜBİTAK ‘ın yeniden yapılandırılması ise dördüncü paket olacak.

Ar-Ge Merkezi sayısının 235 ten yakın zamanda 500 e ulaşması bekleniyor. TÜBİTAK anahtar role üstlenecek, üniversiteler ile birlikte daha çok nitelikli Ar-Ge de yoğunlaşacak.

Özel sektörün Ar-Ge yi daha fazla üstlenir olması ve sistemi büyütmesi sağlanacak. Siparişe dayalı Ar-Ge nin önü açılacak, Bilim ve Teknoloji ekosistemine daha çok katkı sağlayacak.

TÜBİSAD'ın katıldığı Endüstri 4.0 konusu ise en çok önemsenen konulardan ve Başbakan başkanlığında ilk BTYK (Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu) toplantısında ele alınacak.