2023 Elektrik Elektronik ve Bilişim İhracat Stratejisi Eylem Planı Çalıştayı

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İhracatçı Birliklerinin ortak çalışmalarıyla 500 milyar $ ihracat hedefine ulaşılması ve sektörün uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi amacıyla 2009 Mart ayında başlanan çalışmalar 30 Aralık 2010 tarihinde “2023 İhracat Stratejisi ve Eylem Planı” adı altında kamu strateji belgesi haline getirilmiştir.

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği sektörün faaliyet alanında yer alan eylem planı maddelerine yönelik değerlendirmelerin ve ihtiyaç duyulan güncellemelerin ortaya konması maksadıyla 25-27 Aralık 2015 tarihlerinde “2023 Elektrik Elektronik ve Bilişim İhracat Stratejisi Eylem Planı Çalıştayı” gerçekleştirmiştir. Çalıştayda, 2023 İhracat Stratejisi kapsamında iyi niyet ifadesi şeklinde yer alan eylem maddelerinin TİM tarafından etkin olarak takip edilebilir niceliksel bir hale getirilmesi amaçlanmıştır. Çalıştay, sektörün önde gelen ihracatçılarının yanı sıra ilgili Dernek, Kamu Kurum ve Kuruluşları temsilcilerini bir araya getirmiştir. Çalıştay'a TÜBİSAD adına Yönetim Kurulu Başkanı K.Erman Karaca katılmıştır.