TÜBİSAD Komisyonları Çalışmaları

Bu bölüm; TÜBİSAD Komisyonları, Ocak-Şubat 2016 dönemi çalışmaları hakkında özet bilgileri içermektedir.

Kurumsal İletişim ve Üye İlişkileri Komisyonu

Üye ilişkileri komisyonu TÜBİSAD üye sayısını artırmak ve üye aidatları ile ilgili konularda görüşmek üzere 15 Aralık 2015 tarihinde toplanıldı. Toplantıda, üye aidatları ile ilgili olarak 2016 yılı itibari ile Tüzel kişi ve Gerçek kişi aidatlarının güncellenmesine karar verildi.

Start-up firmalarının Derneğimize kazandırılması konusunda çalışma yapılmasına karar verilmiştir.

Mevzuat ve Politikalar Komisyonu

Mevzuat Komisyonu, 2016 yılı faaliyet konularını ve çalışma gruplarını belirlemek üzere 23 Aralık 2015 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda TÜBİSAD AEEE Yetkilendirilmiş Kuruluş çalışmaları hakkında bilgi verildi. KKDF’ye (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu) ilişkin dış ticaret uygulamaları ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı ve Merkez Bankasına görüş iletilmesine karar verildi. 2016 yılı çalışma grupları aşağıdaki gibi belirlendi:

  • Online Emisyon Raporlama Mevzuatı Çalışma Grubu
  • Yazılım Teşvikleri Mevzuatı ve 2016 Teşvik Semineri Çalışma Grubu
  • Satış Sonrası Hizmetler Yasası Çalışma Grubu

Satış Sonrası Hizmetler Yasası Çalışma Grubunun ilk toplantısı 11 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda, Ayıplı ve arızalı mal tanımının ve süresinin belirlenmesi, Hakem heyetinin “bilir kişi” statüsünün belirlenmesi, Piksel ve batarya parçalarının tamamına olan etkisinin belirlenmesi, Mesafeli sözleşmeler yönetmeliği ve Eş değer ürün verilmesi kanununun kaldırılması konuları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ramazan Ersoy ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık ile görüşülmesine karar verildi.

TÜBİSAD AEEE Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışmaları

TÜBİSAD 21 Ağustos 2015 tarihinde “3. Kategori Televizyon ve Monitörler ile 4. Kategori Bilişim, Telekomünikasyon ve Tüketici Ekipmanları” kategorilerinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

Bu kapsam da üretici firmalar ile görüşmeler TÜBİSAD personeli ve Çağrı Merkezi aracılığı ile gerçekleştirilmekte olup yaklaşık 180 firma ile irtibata geçilmiş ve 40 tanesine ziyaret gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler neticesin de 22 adet üretici firma ile protokol imzalanmış olup toplama yükümlülükleri üstlenilmiştir.

Toplama çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla 5 Ocak 2016 da Zonguldak Karadeniz Ereğli Belediyesi, 8 Ocak 2016 da Adana Büyükşehir Belediyesi ve 8 Şubat 2016 da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve tüm ilçe belediyeleri olmak üzere toplam 14 adet belediye ile protokol imzalanmıştır. Ayrıca Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer, Maltepe, Avcılar, Bakırköy Belediyeleri ile de görüşmeler devam etmektedir.

Toplama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Nakliye ve Bertaraf firmaları ile görüşmeler devam etmektedir. Aralık, Ocak ve Şubat ayı içerisinde Manisa, İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli’nde bulunan bertaraf tesislerin de incelemelerde bulunulmuştur. Şubat ayı itibari ile tesis ziyaretlerinde Tesis, Araç ve Personellerin uygunluğunun değerlendirildiği tarafımızdan hazırlanmış formlar doldurulmakta ve kayıt altına alınmaktadır.

Yazılım firması ile birlikte web sayfası, TÜBİSAD AEEE Veri Kayıt Sistemi ve mobil uygulamalar üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

Eğitim ve Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 4 Aralık 2015 tarihinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Özel Atık Daire Başkan V. Sn. Gökhan Şentürk'ün katılımı ile Boğaziçi Üniversitesinde Üretici firmalara yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlenmiştir.

23 Aralık tarihinde Atık Yönetimi Daire Başkanı Sn. Ahmet Varır Başkanlığında Yetkilendirilmiş Kuruluşların davet edildiği “Atık Getirme Merkezi” konulu toplantıya katılım sağlanarak, gerçekleştirilecek projeler görüşülmüştür. Ayrıca Atık Getirme Merkezi bulunan Kocaeli Kartepe ve Kocaeli Körfez Belediyelerinin Atık Getirme Merkezleri ziyaret edilerek incelemelerde bulunulmuştur.

20 – 21 Nisan 2016 tarihleri arasında Adana Hilton da Adana Büyük Şehir Belediyesi ile ana gündem konusu “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar” olan Uluslararası Özel Atık Zirvesi düzenlenecektir. Ayrıca, 28 – 30 Nisan 2016 tarihleri arasında TÜYAP'da düzenlenecek olan REW Çevre Teknolojileri Fuarında TÜBİSAD standı yer alacaktır.

Telekomünikasyon Komisyonu

18 Ocak 2016 tarihinde Erman Karaca, Veli Tan Kirtiş, Hasan Süel, İlker Kuruöz, Ramazan Demir ve Coşkun Şahin’in katılımıyla Düzenleyici Etki Analizi raporunun ikincisinin hazırlanması üzerine bir akşam yemekli toplantı gerçekleşti.

Rapor kapsamında operatör firmalar ile yapılan toplantıda DEA raporunun takip raporunun hazırlanması ve ayrıca Telekom Sektörünün ekonomiye etkileri ve diğer sektörlere katkıları konusunda bir rapor daha hazırlanması planlanmaktadır. Rapor çıktısı olarak Şubat 2017 tarhi hedeflenmektedir.

Yeni Medya ve E-Ticaret Komisyonu

Yeni Medya ve E-Ticaret komisyonu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen

  • Güven damgası,
  • Eticaretin izlenmesi için firmalardan bilgi talep edilmesi,
  • Eticareti etkileyen mevzuatın tespit edilmesi ve değişiklik önerilerinin oluşturulması,

konularında çalışmalar gerçekleştirmiştir.

İlgili konular hakkında düzenlenen toplantılara TÜBİSAD temsilcileri katılım sağlayarak sözlü görüşleri iletmişlerdir. E-ticaretin izlenmesi için firmalardan bilgi talep edilmesi ve E-ticareti etkileyen mevzuatın tespit edilmesi ve değişiklik önerilerinin oluşturulması konuları ile ilgili yazılı görüş talebi konusunda çalışmalar ETİD ve Bilgi Üniversitesi işbirliği ile hazırlanarak ilgili bakanlıkla paylaşılmıştır.

Bilgi Merkezi Komisyonu

Bu yıl beşincisi hazırlanacak olan TÜBİSAD Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Pazar Verileri çalışmasının yeni dönem çalışmaları başlatıldı. Bu yıl da proje yönetimi Deloitte Türkiye tarafından gerçekleştirilecektir.

Anket gönderimi 14 Mart 2016 tarihinde başlamış olup, Mayıs ayında çalışmanın sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması planlanmaktadır.

CONTEXT Distribütör Paneli

TÜBİSAD Bilgi Merkezi Komisyonu Pazar Verileri çalışmasının bir kolu olan Distribütör Paneli çalışması bu yıl da CONTEXT firması ile gerçekleşmektedir.

Çalışma kapsamında TÜBİSAD ve CONTEXT, 19 Şubat 2016 tarihinde Grand Hyatt Hotel’de Distribütör Paneli tanıtımı ve distribütörler ile vendorları bir araya getirme amacı ile bir toplantı gerçekleştirdi.

CONTEXT Kanal Bilgilendirmeleri

CONTEXT'in TÜBİSAD önderliğinde oluşturduğu Türkiye'nin ilk Bilişim Teknolojileri Distribütör Paneli projesinden ortaya çıkan veriler aylık bazda TÜBİSAD üyeleri ile paylaşılmaya başlandı. 11 öncü Distribütör firmalarının veri sağlayarak oluşturduğu Distribütör Paneliyle Türkiye'nin ilk Distribütör Satış verisi "Sell-Through" ortaya çıkmış oluyor.

CONTEXT Türkiye, BT Distribütör Paneli 2015 Ekim Ayı Verileri Açıklandı
Panel verilerine göre 2015 Ekim ayında panel üye olan firmaların Kanal'a sattıkları BT satışları baz alındığında 123,9 milyon$' lık bir satış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 140,2 milyon$ idi. 2015 yılı Ekim ayının da dahil olduğu tüm aylarda toplam BT satışları 2.8 milyar$ 'a ulaşırken, geçen yıl aynı aylarında (Ocak-Ekim) 3.6 milyar$ olarak gerçekleşmişti. 2014 Kasım-Aralık aylarında 910 bin$ lık satış gerçekleşirken 2014 yılı 4.5 milyar$ ile kapanmıştı. 2015 Ekim Ayında
Notebook 77,4 milyon$
Desktop 16,7 milyon$,
Tablet PC 6,2 milyon$,
LCD Monitör 5,9 milyon$,
Servers 5,4 milyon$ satış gerçekleşti.

CONTEXT Türkiye, BT Distribütör Paneli 2015 Kasım Ayı Verileri Açıklandı
Panel verilerine göre 2015 Kasım ayında panel üye firmalarının kanala yaptıkları BT satışları baz alındığında 255.6 milyon$' lık bir satış gerçekleşti. 2015 Ekim ayında bu ciro 254.6 milyon$ olarak gerçekleşmişti. Geçen yılın Ekim ayında ise bu rakam 304.6 milyon$ idi. Aşağıda yer alan tabloda belirli kategorilerdeki satış rakamları bulunmakla birlikte TOPLAM CİRO bilgisinde tabloda yer almayan kategorileri de kapsamaktadır.

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik Çalışmaları

Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Furkan Civelek Ziyareti

6 Ocak tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı K. Erman Karaca, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağan ve Genel Sekreter Meltem Bağdatlı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Furkan Civelek'i ziyaret etti. Ziyarette ağırlıklı olarak Bilgi Toplumu Stratejisi, eylem planını ve olası işbirliklerini görüşüldü.

Sn Civelek ziyaretten memnuniyetini dile getirerek TÜBİSAD raporlarından oldukça yararlandıklarını TÜBİSAD tarafından oluşturulacak her türlü rapora sıcak baktıklarını belirtti.Bilgi güvenliği ve Bilgi Toplumu İzleme Sistemi Geliştirilmesi maddesi kapsamında bilgi ekonomisinin ölçülebileceği indikatörler için işbirlikleri yapılabileceği görüşüldü.

Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında izleme için bir yapı oluşturulacağını bu yapı içinde Danışma kurulunda da STK’ların da yer alacağını belirtti.

ODTÜ Teknokent Ziyareti

6 Ocak tarihinde ODTÜ Teknokent’te ODTÜ Teknokent Rektör Yardımcısı - ,Prof.Dr. Volkan Atalay, Rektör danışmanı Cemal Akyel, Teknokent GM - Mustafa Kızıltaş ile Yönetim Kurulu Başkanı K. Erman Karaca, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağan ve Genel Sekreter Meltem Bağdatlı bir araya geldi. ODTÜ Teknokent yakın zamanda TÜBİSAD üyesi olmuştur. Görüşmede, Teknokent içinde 150 bilişim firması olduğu belirtilmiş, Teknokent'in TÜBİSAD’ın Ankara ayağında sözcüsü ve temsilcisi olma, Ankara’da TÜBİSAD için bir kitle oluşturmak için çalışmalar yapabilecekleri vurgulanmıştır. Teknokent firmalarının ve özellikle startupların dünyaya açılması ve başarı hikaye oluşturulması konusunda yoğun çalışmalar yürütüldüğünü aktadırlar. Teknoloji üreten start upların business tarafının eksik kaldığını İstanbul ile buluşturmak için TÜBİSAD’ın facilitator olabileceğini, mentorlük, network konusunda ihtiyaçları olduğunu ve işbirliği yapılabileceği görüşüldü.

TÜBİSAD üyelerinin teknokent firmalarına yatırım yapması veya yatırım yapan bir yapının içinde olması da görüşülen bir başka konu idi.

TOBB Sektörün Veri Altyapısının Oluşturulması Toplantısı

6 Ocak tarihinde TOBB da, Sektörün Veri Altyapısının oluşturulması toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı K. Erman Karaca, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağan ve Genel Sekreter Meltem Badatlı katıldı. Toplantıda TÜBİSAD’ın Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Pazar Verileri çalışması katılımcılarla paylaşıldı. Toplantıya Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TÜİK gibi kurumlardan katılım sağlandı. TÜİK de ayrıca çalışmalarından bahsetti. TÜİK çalışmalarını NACE kodlarına göre yaptığı için rakamlarda farklılıklar olduğu görüşüldü. Çalışmanın nihai hedefinin Şubat 2017 olduğu belirtildi.

TÜSİAD KOBİ Teknoloji Malatya Paneli

TÜSİAD ve TÜRKONFED işbirliği ve Malatya SİAD ev sahipliğinde düzenlenen "Büyüyen KOBİ'ler" toplantısı 25 Kasım 2015 tarihinde (bugün) Malatya'da gerçekleşti.

Toplantıda “KOBİ’lerde Teknoloji Kullanımının Arttırılması” konulu bir panel düzenlendi. Panelin moderatörlüğünü TÜSİAD Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışma Grubu Başkanı Erol Bilecik gerçekleştirdi. Panele INTEL Türkiye Genel Müdürü Burak AYDIN, HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede ve TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Erman Karaca konuşmacı olarak katıldı.

TÜSİAD Büyüyen Kobiler II Antakya Paneli

TÜSİAD ve TÜRKONFED işbirliği ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Büyüyen KOBİ’ler II toplantısı ve panel programının ikincisi Hatay’da düzenlendi.

6 Şubat 2016 tarihinde Erol Bilecik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Kongre Salonu’nda düzenlenen toplantı ve panel programına Hatay Valisi Sayın Ercan Topaca’nın yanı sıra, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadoğlu, TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes, DASİFED Başkanı Mehmet Kılıçlar, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, Antakya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Mehmet Ali Kuseyri ile çok sayıda Hataylı iş adamı ve sektör temsilcisi katıldı. TÜSİAD Büyüyen KOBİ'ler Panelinde TÜBİSAD Başkanı Erman Karaca konuşma yaptı.

DEİK Olağan Genel Kurul

DEİK Olağan Kurulu 19 Aralık tarihinde düzenlendi. T.C. Başbakanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Mustafa Elitaş’ın katılımıyla düzenlenen Genel Kurul'a Kurucu Kuruluş olan TÜBİSAD'ı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı K.Erman Karaca katıldı.

DEİK tarafından 10 Ocak tarihinde, Ankara'da Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş'ın katılımıyla gerçekleşen Büyükelçiler Konferansına Yönetim Kurulu Başkanı K. Erman Karaca katıldı.

TÜBİSAD 2015- 2016 Yılları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Değerlendirmesi

Yıl sonu sektörel değerlendirmeler kapsamında basından gelen talepleri cevaplandırmak amacıyla Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörü için 2015 yılı değerlendirmesi ve 2016 yılı beklentilerine yönelik TÜBİSAD değerlendirmesi oluşturuldu. TÜBİSAD değerlendirmesi Milliyet gazetesi ve Ekonomist dergisi ile paylaşıldı.

Ekonomi Bakanlığı - Turquality Programı Hakkında Seminer Çalışmaları

Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen Turquality Programı kapsamında sağlanan; bilişim danışmanlığı desteğiyle ilgili mevzuat çalışmaları ve teknik çalışmaların yürütülmesi, bilişim danışmanlığı desteğine konu olan danışmanlık hizmetinin kapsamı, içeriği, anılan Tebliğ çerçevesinde desteklenip desteklenmeyeceği ile danışmanlık hizmetini sunan şirketin yeterliliği hususlarında Bakanlığa görüş verilmesi amacıyla Bilişim Sektörü Çalışma Grubu oluşturulmuştur. 21 Aralık tarihinde düzenlenen çalışma grubu toplantısında Turquality konusunda sektörlerdeki bilinci artırmak, son gelişmeler hakkında bilgi ve güncelliği sağlamak üzere bir seminer organize edilmesi gündeme gelmiştir.

Bu çerçevede, Ekonomi Bakanlığı, TİM ve TÜBİSAD işbirliği ile düzenlenecek bir seminerde Turquality Programı nedir,kimler nasıl başvurabilir, kabul aşamaları nelerdir, sağlanacak faydalar nelerdir gibi bilgilendirmelerin yapılması ardından soru cevaplarla spesifik vaka analizleri yapılması planlanmaktadır.