TÜBİSAD’a Katılan Yeni Üyeler

TÜBİSAD üyeleri arasına Ocak- Şubat 2016 döneminde 3 firma daha katıldı.

TÜBİSAD üyesi olan firmalar; ITR Teknoloji, ODTÜ Teknokent ve Qualist.

 

ITR Teknoloji

ITR, müşterilerinin bilgi teknolojisi çözümlerine ilişkin beklentilerini güvenilir, kalıcı ve yenilikçi işbirlikleriyle karşılama hedefiyle çalışmaktadır. “Uçtan uca hizmet” anlayışı doğrultusunda da, ihtiyaca göre geliştirdiği özel teknolojik çözümlerle, müşterilerine beklentilerinin ötesinde hizmet verme ilkesiyle hareket eder. Şirketlere kendi çekirdek uzmanlık alanlarına ve stratejik konulara odaklanma, maliyetlerini azaltma ve iş gücünü daha etkin kullanma olanağı tanıyan dış kaynak kullanımı ise, son dönemin en önemli konularından biridir. ITR, bugün olduğu gibi gelecekte de, pazarı şekillendirmeye devam etme kararlılığında ve Türkiye’nin Bilgi Teknolojileri ve İletişim pazarındaki lider dış kaynak hizmet ve çözüm sağlayıcısı olma iddiasındadır. ITR, yeni ürün/çözüm/hizmetleriyle Türkiye’nin değişim ve dönüşümüne ve rekabet gücüne katkı sağlamanın yanı sıra, paydaşlarıyla Avrupa ve yakın coğrafyada da teknoloji katmanında hizmet veren öncü bir kuruluş olma hedefiyle çalışma kararlılığına devam edecektir.

Müşterilerimize sunmuş olduğumuz hizmetler şu şekildedir;
ISO 27001 Danışmanlığı, BT Yönetimi Danışmanlığı(ITIL, MIS, COBIT), Gömülü Sistem, Anahtar Teslim Network Altyapı Çözümleri, Mobil Uygulama, Felaket Kurtarma Süreç Danışmanlığı, Datacenter Projelendirme, Tasarım ve Kurulum
Yazılım, Penetrasyon ve Güvenlik Testleri

Devam etmekte olan projelerimiz;
Buncak, Telgey

     
 

ODTÜ Teknokent

ODTÜ TEKNOKENT’in kurulması ile ilgili çalışmalara 1980’li yılların sonunda başlanmış, 1992 yılında kuluçka merkezleri kurmak ana hedefi altında KOSGEB ile işbirliği içinde ODTÜ TEKMER hizmete açılmıştır. ODTÜ TEKMER’de elde edilen başarılı sonuçlarsa, ODTÜ’de bir teknopark (teknokent) kurulması çalışmalarını teşvik etmiştir. 2000 yılında ODTÜ TEKNOKENT’in ilk binası hizmete açılmış ve 2001 yılındaysa Türkiye’deki teknokentler ile ilgili yasal çerçeveyi tanımlayan 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası yürürlüğe girmiştir. Bu yasayla girişimci şirketlere sağlanan vergi muafiyetleri ve teşvikler, ODTÜ’nün sağladığı altyapı ve akademik bilgiyle birleşince ODTÜ TEKNOKENT bir cazibe merkezi haline gelmiştir.

ODTÜ’nün araştırma kapasitesi ve bilgi birikiminin, girişimcilerin yenilikçi nitelikleri ile birleşmesine öncülük eden ODTÜ TEKNOKENT, teknopark yönetimindeki deneyimi, teknoparklarla ilgili yasal düzenlemelere katkıları ve Türkiye’de diğer bölgelerde teknopark kurma ve geliştirmeye yönelik yürüttüğü projelerle, Türkiye’de başarılı bir model haline gelmiştir.

Dünyada ise özellikle üniversite içinde kurulmuş teknoparklar arasında büyüklük açısından önemli bir yere sahip olan ODTÜ TEKNOKENT; girişimlerin, girişimcilerin ve yenileşimcilerin beslendiği “KAYNAK” olma misyonu ve geleceği olan fikirleri tanıyan, yapılandıran, destekleyen bir “EKOSİSTEM” tasarlama, kurma, ve yaşatma vizyonuyla, üniversite ile özel sektörün işbirliği sonucu geliştirilen teknolojilerin yüksek katma değerle küresel pazarlara satıldığı bir ekosistem olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

2015 yılı sonu itibariyle ODTÜ TEKNOKENT, %60’dan fazlası ODTÜ TEKNOKENT’te kurulmuş şirketlerin oluşturduğu 320’nin üzerindeki teknoloji şirketi, %95’i üniversite mezunu, doktora veya yüksek lisans mezunu olan 5000’in üzerinde personele yarattığı istihdam olanakları ve Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü yaklaşık 125.000 m2 kapalı alanı ile Türkiye’deki diğer teknoparklara da örnek teşkil edecek başarılara imza atmıştır.

ODTÜ TEKNOKENT’in dünya çapında tanınan uluslararası bir teknoloji ekosistemi olmasına yönelik raporun devam eden bölümlerinde detayları verilen çeşitli programlar ve projeler yürütülmekte olup, bunlar sürekli iyileştirilmekte ve yenileri oluşturulmaktadır. Bu program ve hizmetler ülkemizdeki diğer teknoparklara da örnek olmaktadır.

Tüm bu sağlanan hizmetler ve yapılan çalışmaların bir sonucu olarak T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sırasıyla gerçekleştirilen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2011, 2012, 2013 ve 2014 Performans Endeks çalışmalarında ODTÜ TEKNOKENT Teknoloji Geliştirme Bölgesi, üst üste dört yıl birinci sırada yer alarak en başarılı teknoloji geliştirme bölgesi seçilmiştir.

     
 

Qualist

Qualist, 2009 yılında endüstriyel teknolojiler alanında Türkiye ve Dünya’da göz ardı edilmiş ihtiyaçlara yerli yazılım üretmek amacıyla oluşumunu başlatmış ve sürekli gelişerek faaliyetini sürdürmeye devam etmiştir.

Kendini veri uzmanı olarak tanımlayan Qualist; özgün Ar-Ge çalışmalarıyla sanayilere özel, kullanıcı odaklı, güncel ve yenilikçi iş çözümleri sunar. Veri Toplama, Veri Arşivleme, Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Veri Transferi gibi konulardaki uzmanlıklarıyla, Endüstri 4.0 konsepti üzerinde teknolojik geliştirmeler yapar. Yazılımı hizmet olarak (SAAS, Software as a service) sunma prensibini benimser. Daha fazla bilgi için; www.qualist.com.