TÜBİSAD Komisyonları,
Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik Çalışmaları


Bu bölüm; TÜBİSAD Komisyonları, Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik, Mart-Temmuz 2016 dönemi çalışmaları hakkında özet bilgileri içermektedir.

TÜBİSAD Yeni Dönem Çalışma Komisyonları

 • Telekomünikasyon Komisyonu- Başkan Veli Tan Kirtiş
 • Yazılım Komisyonu - eş-Başkan Serpil Mermer, Nil Bağdan
 • e-Ticaret Komisyonu - Başkan Burak Ertaş
 • Bilgi Teknolojileri Hizmetleri ve CIO Komisyonu - eş-Başkan Güngör Kaymak, İlker Kuruöz
 • Eğitim ve İşgücü Komisyonu - eş-Başkan Ahmet Öngün, Tijen Armağan
 • Girişimcilik Komisyonu - eş-Başkan Emre Kurttepeli, Burak Aydın
 • Mevzuat ve Teşvikler Komisyonu - Başkan İbrahim Özer
 • Kurumsal İletişim ve Üye İlişkileri Komisyonu - eş-Başkan Burak Aydın, Zeynep Keskin
 • Dijital Dönüşüm, Sanayi 4.0 Komisyonu - Başkan Cenk Kıvılcım

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik Çalışmaları

TÜSİAD Çalışmalarına Katılım
TÜSİAD tarafından yürütülen BORGİP projesi kapsamında KOBİ'lerin IT kullanımını anlamak ve danışmanlık sunmak üzere TÜBİSAD desteği ile KOBİ’lerin Teknoloji kullanımına yönelik bir anket çalışması oluşturularak KOB'ilere yöneltilmiştir. TÜBİSAD bu konuda TÜSİAD çalışmalarına destek vermiştir. 17 Mart tarihinde düzenlenen TÜSİAD Sanayi 4.0 Konferansına Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreter Meltem Bağdatlı katıldı.

DEİK Çalışmalarına Katılım
DEİK çatısı altında Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Kurultayı 26 - 27 Mart tarihlerinde düzenlendi. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Erman Karaca katıldı.

T.C. Dışişleri Bakanlığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler Dünya İnsani Zirvesi'nin Hoşgeldiniz Resepsiyonu, 22 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru ve DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın ev sahipliğinde, BM Genel Sekreter Yardımcısı Jan Elliasson’un katılımı ile gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Türk iş dünyasının önde gelen isimleri, DEİK tarafından hazırlanan, iş dünyasının insani gündeme duyarlılığını vurgulayan bildiriye imza attı. Söz konusu toplantıya TÜBİSAD katıldı.

TİM Çalışmalarına Katılım
TİM bünyesinde yer alan Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği, Türkiye’nin 2023 İhracat Hedefleri doğrultusunda, hizmet ticareti özelinde sektör-bazlı vizyon ve stratejiler hazırlanması ve buna yönelik çalışma planlarının ulusal bir ihracat strateji belgesi hazırlamaktadır. “Ulusal Hizmet İhracat Strateji Belgesi”nin oluşturulması kapsamında “Telekomünikasyon, Yazılım ve Bilişim Hizmetleri”sektörünün detaylı incelenebilmesi için bilgi ve değerlendirmeler TİM ve Danışmanlık firması ile paylaşılmıştır. Ayrıca 28 Haziran tarihinde Ekonomi Bakanlığı ve TİM tarafından düzenlenen "Yazılım İhracatı Stratejisi" çalıştayına katılım sağlanmıştır.

Elektrik, Elektroik ve Hizmet Birliği tarafından beşincisi düzenlenen “TET Ar-Ge Proje Pazarı-Proje Baharı 5” etkinliği, 5-6 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirildi. AR-GE Proje Pazarı vasıtasıyla Elektrik, Elektronik ve Bilişim Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacı gerçekleştirilen projede bu yıl “Şehirler İnovasyonun Neresinde?” temalı Zirveye de ev sahipliği yapıldı. Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları, Enerji üretim, iletim ve dağıtımına yönelik uygulamalar, Çevre ve Enerji verimliliği uygulamaları ve Diğer Elektrik Elektronik Uygulamaları kategorilerinde birinci olan projelere ödüllerinin takdim edildiği toplantıya TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca jüri olarak katıldı.

BTYD Konferansı
3-4 Mart tarihlerinde düzenlenen Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansında TÜBİSAD destekleyen kuruluşlar arasında yer aldı.
Konferans kapsamında düzenlenen CIO’ların Gözüyle BT Yönetişim ve Denetimi paneline Yönetim Kurulu Başkanı Erman Karaca konuşmacı olarak katıldı. Panelde şirketlerdeki BT denetimleri, bulut bilişim, bankacılık ve diğer sektörlerde kullanımı, siber güvenlik gibi konular tartışıldı.

Siber Risklerin Yönetimi Konferansı
Dünyanın lider sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketi Marsh’ın da çatısı altında olduğu Marsh & McLennan Şirketler Grubunun katkılarıyla hazırlanan 2016 Yılı Küresel Riskler Raporu kapsamında veri hırsızlığı ve siber risklere dikkat çeken sonuçların masaya yatırıldığı “Siber Risklerin Yönetimi Konferansı” 3 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul’da yapıldı.

Toplantıya TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, TÜBİSAD Hukuk Danışmanı Av. Yasin Beceni, Futurist Ufuk Tarhan, White Hat Hacker İbrahim Baliç ve alanlarında global düzeyde uzmanlığa sahip Marsh ve AIG yetkilileri katıldı.

BTS & Partners – Panel
“BTS&Partners GC Academy’nin “Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Neden Olduğu Dönüşümün Hukuk Sektöründe Yarattığı Değişim” Paneli 24 Haziran 2016 tarihinde İngiltere Başkonsolosluğu’nda düzenlendi. TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Erman Karaca’nın da katılımıyla düzenlenen toplantının açılış konuşması, KU Leuven Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuk Enstitüsü kurucusu ve öğretim üyesi Prof. Dr. Jos Dumortier tarafından yapıldı.

Toplantının ikinci oturumu, BTS&Partners Yönetici Ortağı Yasin Beceni’nin moderatörlüğünde, TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Erman Karaca, Hewlett Packard CEO’su Filiz Akdede, Microsoft Türkiye Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Satış, Pazarlama ve Servis Grubu Başkan Yardımcısı Burak Gökmen ve Tradesoft CEO’su Ümit Cinali’nin katılımıyla gerçekleşti. Oturumda, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki dönüşüme kaynaklık eden teknoloji şirketlerinin bakış açısı ile önümüzdeki yıllarda hukuk sektöründe yaşanacak değişimin kapsamı tartışıldı.

Mevzuat Komisyonu

İthalattan korunma önlemleri kapsamında, Gözetim Belgeleri, ÖTV ve KDV artışları, TRT Bandrol gibi konularda oluşabilecek mevzuatların önümüzdeki dönemde değerlendirilmesine, gerek görülürse çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi.

Satış Sonrası Hizmetler Yasası Çalışma Grubu
Mevzuat Komisyonu bünyesinde oluşturulan Satış Sonrası Hizmetler Yasası Çalışma Grubu, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ramazan Ersoy ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’a sunulmak üzere oluşturduğu TÜBİSAD Görüşünü nihai hale geirebilmek amacıyla 22 Mart 2016 tarihinde tekrardan biraraya geldi.

27 Nisan 2016 tarihinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hakkında TÜBİSAD Bilişim sanayicileri Derneği Görüşü BTS tarafından oluşturularak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletildi. Bakanlık görüşün değerlendirmeye alınacağına dair bakanlıktan yazı geldi.

Yazılım Teşvikleri Mevzuatı ve 2016 Teşvik Semineri Çalışma Grubu
Mevzuat Komisyonu çalışmaları kapsamında yazılım sektörüne sağlanan teşvik ve destekleri değerlendirmek amacıyla oluşturulan “Yazılım Teşvikleri Mevzuatı ve 2016 Teşvik Semineri Çalışma Grubu”nun ilk toplantısı 3 Mayıs 2016 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda; Yazılım sektörüne yönelik devlet destekleri ile karşılaşılan sorunlar ve geliştirilmesi gereken konu başlıkları değerlendirilmiştir. Bu alanlarda, ilgili Bakanlık ve kurumlara iletilebilecek şekilde, TÜBİSAD Mevzuat Komisyonu’na sunulmak üzere bir raporun yıl içinde hazırlanmasına karar verilmiştir.

Rapor içeriğine yönelik başlıkları, 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu, TÜBİTAK-TEYDEB Destekleri, Ekonomi Bakanlığınca sağlanan destekler olarak belirlenmiştir.

22 Haziran 2016 tarihinde geçekleştirilen ikinci toplantıda; 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu ve 5746 Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kununu ile ilgili iletilen görüşlerin detayları hakkında tartışıldı.

Özellikle;

 • 3065 sayılı kanunun 20. Maddeside yer alan hizmetlerin net olarak belirlenmesi gerektiği ve “sektörel” tanımının açık bir şekilde belirtilmesi,
 • 5746 sayılı kanuna göre Ar-Ge Merkezlerinde çalışma sürelerinin saat olarak alınması yazılım sektöründe çalışan personelin dinamiklerine uymadığı bu nedenle proje içerisinde geçen süre hesabının aylık olarak ele alınmasınındaha gerçekçi olacağı,
 • Ar-Ge Merkezlerinde çalışan personelin, bölge dışında geçirilen sürelere ait çalışmalar kapsamında elde edilen ücretler ile ilgili net bir açıklama olmaması sorun oluşturmaktadır. Bu uygulamanın TGB Yönetmelinde olduğu gibi net bir şekilde belirlenmesi gerektiği görüşüldü.

Gelen geri bildirimler çerçevesinde özellikle vergi denetiminde teknoloji bölgelerinde sıkıntı yaşayan firmalarında görüşlerinin çalışmaya dahil edilmesinin uygun olacağı görüşüldü.

İthalattan korunma önlemleri kapsamında, Gözetim Belgeleri, ÖTV ve KDV artışları, TRT Bandrol gibi konularda oluşabilecek mevzuatların önümüzdeki dönemde değerlendirilmesine, gerek görülürse çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi.

3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca, Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile ilgili değerlendirme yapmak ve görüş oluşturmak üzere 13 Temmuz 2016 tarihinde Mevzuat Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, görüşün aşağıdaki konu başlıkları çerçevesinde oluşturularak Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Digital Europe’a iletilmesine, ayrıca karar ile birlikte oluşan yüksek maliyetlerin ekonomiye yansıması ve alım gücünün düşmesi BTK hedeflerini sekteye uğratacağından (hane başına düşen cihaz kullanım oranının artması gibi) görüşün BTK’ya da iletilmesine karar verildi.

 • Yeni TRT Bandrol Uygulaması Hakkındaki Kararda, radyo/TV modülü olan elektronik cihazlar ile olmayan cihazlara uygulanan bandrol vergisi oranları farklılık gösterdiği (Örneğin; Cep telefonunda modül varsa %7, yoksa %6 olarak alınıyor, bu oran neye göre belirleniyor) ve aradaki farkın neden oluştuğunu danıştay kararına bağladıklarını ancak bu durumun açıklığa kavuşturulması gerektiği,
 • Ek vergilerin, vergi artışlarının piyasaya olumsuz yansıyacağını belirterek belirlenen vergi oranlarının düşürülmesinin talep edilmesi,
 • Uygulanan vergi oranlarının tüm vergiler üzerinden uygulanmasıyla oranların belirtilen oranların çok üzerine çıkıyor olması bu sebeple bandrol hesaplamasının CIF fiyat üzerinden hesaplanması talebi,
 • Kararın, uygulamada sorunlara yol açtığı bu sebeple vergi uygulanacak cihazların net bir şekilde belirtilmesi.

Söz Konusu karar ile birlikte serverlara getirilen vergi uygulaması ile ilgili ortak muafiyet yazısı oluşturulmasına ve oluşturulacak yazı için Lenovo, Avnet, IBM, Dell, HPe, Penta ve Index firmaları ile birlikte alt çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi.


Kurumsal İletişim ve Üye İlişkileri Komisyonu

TÜBİSAD Kurumsal İletişim ve Üye ilişkileri Komisyonu tarafından TÜBİSAD üye sayısını artırmak ve üye aidatları ile ilgili konularda Start-up firmalarının derneğe kazandırılması ve bu firmaların sorunları hakkında çözüm önerileri oluşturulması konularında çalışmalar başlatıldı. Yönetim Kurulu üyelerinin önerileriyle 14 firmaya üyelik daveti iletildi, Yönetim Kurulunun önerdiği firmalar dışında 13 firma kendi istekleri ile üyelik talebinde bulundu. 2016 yılında 9 firma TÜBİSAD'a üye oldu.

TÜBİSAD'ı tanıtmak ve beraber yapılabilecekler ile ilgili karşılıklı görüşmek amacıyla UBER Türkiye, Improva, DDI Teknoloji, Inomera, Vektora ve SefaMerve temsilcilerinin katılımıyla 23 Mayıs 2016 tarihinde yemekli bir toplantı düzenlendi. Toplantıda; E-İhracat ile ilgili sorunlar, Ar-Ge Teşviklerinde iyileştirme, özellikle küçük/orta şirketler için problemler, Yurtdışı pazarlara açılma konusunda liderlik, Büyük şirketlere erişim konusunda fırsatlar, Yetişmiş eleman, konuları görüşüldü.

Telekomünikasyon Komisyonu

4,5G Frekans İhalesi kapsamında “yerli malı” kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesinin yazılım sektörü açısından önemi ve BTK’nın bu yöndeki talebi ile “Yazılım Ürünleri için Yerli Malı Belgesi Alma Kriterleri” Taslağı’na ilişkin TÜBİSAD görüşü oluşturuldu.


Bilgi Merkezi Komisyonu

Bu yıl beşincisi yayınlanan TÜBİSAD Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Pazar Verileri 2015 raporu çalışmaları, Şubat ayında anket gönderimleri ile başlatıldı. Deloitte yönetiminde tamamlanan çalışma, 31 Mayıs 2016 tarihinde Grand Hyatt Hotel’de gerçekleşen basın toplantısı ile kamuoyuna sunuldu.

Diğer yıllarda da olduğu gibi bu yılki çalışma BTK-Bilgi Teknolojileri Kurumu, SASAD-Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği, TOBB-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Teknokentler Derneği ve CONTEXT destekleri ile tamamlanmıştır.

Bilgi Merkezi Komisyonu’nun bir diğer projesi olan ve bu yıl üçüncüsü hazırlanan “Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü” 2015 raporu çalışması, bu yıl da Deloitte ve ETİD-Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği ile birlikte tamamlandı. 3 Haziran 2016 tarihinde Hilton Bomonti Hotel’de gerçekleşen basın toplantısı ile kamuoyuna sunuldu.

CONTEXT Kanal Bilgilendirmeleri
CONTEXT'in TÜBİSAD önderliğinde oluşturduğu Türkiye'nin ilk Bilişim Teknolojileri Distribütör Paneli projesinden ortaya çıkan veriler aylık bazda TÜBİSAD üyeleri ile paylaşılmaya başlandı. 11 öncü Distribütör firmalarının veri sağlayarak oluşturduğu Distribütör Paneliyle Türkiye'nin ilk Distribütör Satış verisi "Sell-Through" ortaya çıkmış oluyor.

Yazılım Komisyonu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda bakanlık tarafından yayımlanan Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı’na (2016-2019) ilişkin TÜBİSAD görüşü oluşturuldu ve bakanlık ile paylaşıldı.

Komisyonun Katılım Sağladığı Toplantılar:

 • 2023 Elektrik Elektronik ve Bilişim İhracat Stratejisi Eylem Planı Çalıştayı - 25-27 Aralık 2015
 • İkinci Kaynak Kodlu Yazılımlar Yuvarlak Masa Toplantısı - 20 Ocak 2016
 • TET Hizmet İhracat Stratejisi, Yazılım Bilişim Hizmetleri Sektör Mülakatı – 4 Mart 2016
 • TET Ar-Ge Proje Pazarı – Proje Baharı - 5-6 Nisan 2016
 • Ekonomi Bakanlığı'nın Yazılım Sektörüne Sağladığı Güncel Destekler Semineri - 7 Nisan 2016