TÜBİSAD Pazar Verileri Raporu Anketi 2013-2016 BIT Pazar Değerlendirmesi

TÜBİSAD'ın 6 yıldır yürüttüğü Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazar Verileri Raporu son dört yıldır Deloitte ile birlikte standart bir metodoloji doğrultusunda sürdürülmektedir.

Çalışmaya ilişkin son dört yıllık değerlendirme yapılarak sektörün toplam büyüklük, alt kırılımlar ihracat ve sektör bileşenlerinin dağılımına ait gelişim izlenmiştir.

Pazar verileri çalışması kapsamında toplanan tüm veriler sektör şirketleri tarafından sağlanmaktadır. Çalışmaya veri sağlayan şirket sayısı son dört yıl boyunca 3.5 kat artarak 2016 yılında 3,421’e ulaşmıştır. Değerlendirmeye göre; Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörü yıllık ortalama %15 oranında büyümüş, yaklaşık iki katı bir hacme ulaşmıştır Ayrıca sektörün bileşenleri gelişmiş ülke dağılımlarına daha çok yakınsamış, yazılım ve hizmet gibi katma değerli faaliyetlerin payı toplam içinde gelişmeye devam etmiştir.

Hazırlanmış olan değerlendirme raporuna buradan ulaşılabilir.