TÜBİSAD OEM Çalışmaları

TÜBİSAD Üyesi OEM temsilcileri ile düzenli toplantılar yapılmış, sektörün sorunları değerlendirilmiş, çözüm önerileri geliştirilmiştir.

Sorunlar; genel strateji, ithalat ve lisans süreçleri olmak üzere üç ana başlıkta toplanmıştır. Türkiye pazarının değerinin korunması için, doğru stratejiler belirlenmesi, insan kaynağının yetkinlikleri geliştirilmesi, gelecek eğilimleri çerçevesinde yapay zeka, kodlama enerji gibi alanlarda yetkinlik geliştirilmesi gerekliliği ortaya kondu. Bu kapsamda bir görüş hazırlanarak Ankara'da gerekli iletişim çalışmalarının başlatılması yönünde çalışmalar sürdürülüyor.