Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çalışmalarına Katılım

Bilişim Sektörü Çalıştayı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 28 Eylül tarihinde gerçekleşen Bilişim sektörünün ticaret hacminin artırılması, sektörde rekabetçiliğe dayalı yetkinliğinin sağlanması amacıyla özel sektördeki paydaşların katılımıyla düzenlenen çalıştaya TÜBİSAD adına Devrim Sönmez ve Yasin Beceni katıldı.

Toplantıda mesleki eğitim, nitelikli işgücü teşvik ve destek mekanizmaları, finansmana erişim, hukuki altyapı ve vergilendirme, sanayinin dijitalleşmesi gibi konular ele alındı.

Çalışma Grupları Toplantısı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Sanayinin cirosunun 2023 yılına kadar iki katına çıkarılmasını hedefleyen "Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Sanayi Programı" hazırlanması çalışmaları kapsamında 21 Eylül tarihinde düzenlenen "hukuki Altyapı ve Vergilendirmeye İlişkin düzenlemelerin yapılması" konulu toplantıya Meltem Bağdatlı katıldı.