Türkiye için BİT Temelli Sanayi Stratejisi Hazırlık Toplantısı

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün (BİTS), Türkiye ekonomisine etkilerini ve Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasındaki önemini ortaya koymak amacıyla, 2012 yılında Erol Taymaz, Ümit İzmen, Yeşim Üçdoğruk, Yılmaz Kılıçaslan ve Devrim Sönmez’in katkılarıyla hazırlanan “Türkiye Ekonomisi İçin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü: Atılım Stratejisi 2023” raporu bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yakın ilgi görmüş ve bir referans kitap haline gelmişti. Aradan geçen beş sene içinde teknolojide devam eden muazzam gelişmeler nedeniyle araştırma ekibi ile yeni bir çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede 13 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul Hilton Bomonti’de kalabalık bir katılıcı listesiyle birlikte tüm gün süren bir çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

Bu toplantıda Türkiye için BİT Temelli bir Sanayi Stratejisi’nin ana hatları katılımlı ve etkileşimli bir formatta çizildi. T.C. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığından Danışman, Genel Müdür, Daire Başkanı seviyesinde katılımın olduğu çok seçkin ve alanında uzman yaklaşık 50 katılımcı ile gerçekleştirilen bu toplantıda yakın gelecekte dünyayı ve Türkiye’yi etkilemesi düşünülen teknolojik değişikliklerden yola çıkılarak Türkiye’nin bu değişimlere uyum sağlayabilmesi ve küresel rekabet gücü sıralamasını ileri noktalara taşıyabilmesi için benimsenmesi gereken stratejiler tartışıldı.

Üç oturum halinde gerçekleşen bu toplantı ile önümüzdeki 20 yılda teknolojide başlıca eğilimler ve bunların yola açacağı sosyal, ekonomik, çevresel ve politik değişimler üzerine yapılacak bir beyin fırtınasının ardından, bu eğilimlerin, Türkiye’de tüketiciler, firmalar, sektörler, devlet ve toplumsal yapı üzerinde nasıl etkiler yaratabileceğini ve ülkemizin konumu ele alındı.

Söz konusu toplantı ile Türkiye için BİT Temelli bir Sanayi Stratejisi’nin ana hatları birlikte çizilmiş oldu. Atılım İçin Bilişim 2023 raporunun ikincisinin hazırlanabilir hale getirilmesi için bundan sonraki çalışmalar katılımcılardan çalışma grupları oluşturulması ve yeniden bir araya gelinebilecek toplantılar düzenlenmesi şeklinde devam edecek.