Ekonomi Bakanlığı - Ortak Kriterler Anlaşması (CCRA) Çalışmaları

Ekonomi Bakanlığı tarafından Türkiye’nin de taraf olduğu ve bilişim sektörünün ürünlerinin güvenliğinin belgelendirilmesiyle ilgili Ortak Kriterler Tanıma anlaşmasının (CCRA) Eylül ayı itibariyle yenileneceği, yeni anlaşmaya göre taraf ülkelerin birbirlerinin sertifikalarını tanıma kapsamlarının daralacağı ((EAL 1 - 4)’ten (EAL 1 - 2)’e indirileceği) ve ürünler için ilave test ve belgelendirme yükümlülüklerinin ortaya çıkacağı bildirilmektedir. Dolayısıyla ülkelerin yurt dışına ihraç ettiği ve yurt dışından ithal ettiği ürünler için ilave test ve belgelendirme yükümlülükleri ortaya çıkabilecektir.

Konu ile ilgili olarak TSE; Avrupa Konseyi’nin 31 Mart 1992 tarihli kararına (92/242/EEC) istinaden hazırlanmış karşılıklı tanıma anlaşması olan SOG-IS (Senior Officials Group – Information Systems Security)’e taraf olmak için çalışmaktadır. Bu anlaşma çerçevesinde; akıllı kart ve donanım cihazları (security boxes) ürünleri için EAL 1-7 arası ve diğer bilişim ürünleri için EAL 1-4 arası belgeler anlaşmaya taraf ülkeler arasında geçerli sayılmaktadır.

CCRA anlaşmasının yenilenmesi ile oluşacak kapsam daralmasının ülkemiz bilişim ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız üzerinde olası etkisi; TSE’nin bahsi geçen SOG-IS anlaşmasına olası tam üyeliğinin duruma ne ölçüde çözüm getirebileceği ve genel anlamda 2017 Eylül ayı itibarıyla ortaya çıkacak duruma hazırlanmak için kamu özel sektör işbirliğiyle neler yapılabileceği hususlarında görüş alışverişinde bulunmak; konu hakkında ulusal bir politika oluşturulması ve uygulanmasına hizmet etmek üzere Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel müdürlüğü tarafından bir çalışma grubu oluşturulmuştur.

İlgili çalışma grubu toplantısı 12 Temmuz 2017 Çarşamba günü saat 10:00’da Bakanlık binasının 10. Kat toplantı salonunda düzenlenmiş olup söz konusu toplantıya katılım sağlanmıştır.