Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı Hakkında TÜBİSAD Görüşü

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2020)" Taslağı hakkında TÜBİSAD’tan bakanlık tarafından talep edilen görüşün nihai hali 21/04/2017 tarihinde bakanlıkla paylaşılmıştır.

Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı Taslak Raporuna buradan, rapor hakkında hazırlanan TÜBİSAD Görüşü'ne buradan ulaşılabilir.