TÜBİSAD Türkiye’nin Dijital Ekonomiye Uyum Karnesi

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 2012 yılında yayınladığı, “Türkiye Ekonomisi İçin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü: Atılım Stratejisi 2023” raporunun ardından 14 Şubat 2018 tarihinde “TÜRKİYE’NİN DİJİTAL EKONOMİYE DÖNÜŞÜMÜ: Türkiye Bilişim Sektörü: Yeri, Önemi, Evrimi ve Yetenekleri” başlıklı bir rapor yayınlandı.
 
Bu çalışmalar sırasında dünyada yaşanan köklü teknolojik değişime Türkiye'nin ayak uydurabilmesi için Bilişim sektörünün olduğu kadar, başta KOBİ'ler olmak üzere tüm iş dünyasında dönüşümün sağlanmasının hayati önemde olduğu gözlemlendi. Bu nedenle; iş dünyası, bilişim sektörü, kamu ve bireyler olarak bilişim alanında yaşanmakta olan dönüşümün farklı boyutlarına ne ölçüde hazır olunduğunu belirlemek amacıyla TÜBİSAD tarafından yeni bir çalışma başlatıldı. Her yıl tekrarlanması planlanan bu çalışmada sayısal verilerin yanı sıra, bilişim sektörü ve iş dünyasından önde gelen isimlerle gerçekleştirilen bir anketin bulgularından da yararlanarak Türkiye'nin Dijital Ekonomiye Uyumunun Karnesinin çıkarılması hedeflenmektedir.  Bu amaçla, “TÜBİSAD Bilgi ve iletişim Sektörü Gelişmeleri Değerlendirme Anketi” hazırlanarak 21 Şubat tarihinde yayınlandı.

Elde edilecek anket sonuçları Nisan ayında açıklanacak.