Dell EMC, Veri Merkezi Modernizasyonunu Kolaylaştırıyor

Pazar lideri portföy, benzersiz esneklik ve kolaylaştırılmış yaşam döngüsü yönetimi sunan Dell EMC VxBlock System 1000 ile daha da güçlendi.

 

Dell EMC, yeni nesil Dell EMC VxBlock System 1000'in eklenmesiyle, pazar lideri bütünleşik altyapı (CI) sistemleri yelpazesini genişlettiğini duyurdu. Yeni sistem, geleneksel bütünleşik altyapının (CI) fiziksel sınırlarını yıkıyor ve kurumlara BT süreçlerini ve dijital dönüşüm çabalarını hızlandırmalarına yardımcı olmak için daha da fazla kolaylık ve esneklik sunuyor.
Kullanımı en üst düzeye çıkaracak şekilde kaynakları bir araya getiren ve paylaştıran yeni mimari sayesinde, veri merkezinin kapladığı alanı yüzde 60'a kadar azaltıyor. Tek bir sistemde, karma teknolojiler genelinde yaşam döngüsü güvencesini basitleştiriyor ve yükseltmeleri yönetmek için ayrılan zamanı yüzde 75'e varan oranda kısaltıyor.

İşletmelerin, hem veri merkezi maliyetlerini ortadan kaldırmak hem de sonuçları iyileştirmek için bütünleşik altyapılar seçtiğine değinen Dell EMC Depolama Birimi Başkanı Jeff Boudreau, “Bu noktada bizim rolümüz, BT kaynakları ve veri hizmetlerinde seçenekler ve kapasite açısından gelişen uygulamaların gerektirdiği doğru yapılandırmaya sahip olmakla birlikte kaynakların bir arada tutulduğu bir bütünleşik altyapı inovasyonu sunmak. Böylece, iş yükü koşulları değişse bile veri merkezi daha etkili çalışmaya devam ediyor. Her zaman daha azıyla daha fazlasını sunmaları için sürekli baskı altında olan BT ekiplerinin üzerindeki idari yükü azaltmayı hedefliyoruz." 

Eric Sheppard, Araştırma Direktörü, Kurumsal Depolama ve Bütünleşik Sistemler, IDC
“Dell EMC'nin kurumsal bütünleşik sistemlerin tasarlanması ve sürekli desteklenmesi için sergilemiş olduğu çabaları ne kadar övsek azdır. VxBlock 1000 gibi bütünleşik sistemler, kurumsal düzey veri merkezi altyapılarını yönetme ile ilişkili karmaşa ve riskleri ortadan kaldırıyor ve böylelikle, BT ekipleri güven içerisinde daha yüksek değer katan projelere ya da görevlere odaklanabiliyorlar.”

Yeni Nesil Bütünleşik Altyapı, Veri Merkezi İşlemlerini Daha da Basitleştiriyor ve Yeni Depolama ve Bilişim Seçenekleri Sunuyor

VxBlock 1000 birçok yeni özelliğiyle, Dell EMC’nin Bütünleşik Altyapı (CI) alanındaki endüstri liderliğinin üzerine inşa edilmiştir. Bu, kuruluşların daha önce desteklenenlerden çok daha geniş bir teknoloji yelpazesinden, daha önce hiç olmadığı kadar fazla fayda elde etmelerine yardımcı olur. Bu faydalar daha düşük işletim giderleri ve %640'a varan oranlarda, beş yıllık yatırım geri dönüşü gibi geleneksel CI avantajlarına ek olarak elde edilen faydalardır.3 Önceki nesil Dell EMC VxBlock Sistemleriyle kıyaslandığında, VxBlock 1000 aşağıdaki konularda daha avantajlıdır:

  • İş alanında çeviklik: BT kaynakları ve veri hizmetleri açısından, değişen uygulamaların gerektirdiği doğru seçenekler ve kapasite, gerektiği zaman uygulanır. Müşteriler ilk kez dört farklı depolama dizisini (Dell EMC Unity, VMAX, XtremIO ve Isilon) bir arada kullanabilirler ve artık tek bir sistemde, Cisco UCS B-Serisi Blade Sunuculara ek olarak Cisco UCS C-Serisi Raf Tipi Sunucuları ve çok geniş Dell EMC veri koruma ürünleri yelpazesi içinden seçim yapabilirler. Önceki nesil sistemlerle kıyaslandığında, VxBlock 1000 sunucu ölçeklendirilebilirliğini %56 (512'den 800 sunucuya) artırır ve artık on depolama dizisine kadar destek verir.
  • Veri merkezi verimliliği: Sistem kullanımını en üst düzeye çıkarmak için kaynaklar bir araya toplanarak kapasitenin daralması önlenir, yatırım geri dönüşü artırılır ve raf alanı yüzde 60'a kadar azaltılır2. Farklı kaynakları tek bir sistem içinde bir araya toplayarak müşteriler, birden fazla farklı sistem genelinde çalışmak ve bu sistemleri yönetmek zorunda kalmak yerine, iş ve iş yükü gereksinimleri değiştikçe, bir araya toplanan bilişim, depolama ve veri koruma kaynaklarını belirli uygulamalara tahsis ya da yeniden tahsis edebilirler. 
  • İşletme kolaylığı: BT personeline inovasyona odaklanabilmeleri için zaman kazandıran yaşam döngüsü güvencesine sahip olarak tasarlanan, anahtar teslimi bir sistem sunulur. VxBlock 1000’in yerel karma teknoloji desteği veri merkezinin kapladığı alanı azaltarak (daha az kabin, LAN ve SAN anahtarı, güç kaynağı ve sistem yönetim donanımı ve yazılımı) fiziksel altyapı, altyapı yönetimi ve yaşam döngüsü yönetimi için daha fazla kolaylık sağlar. Günlük olarak yönetmesi ve desteklenmesi gereken daha az sayıda bileşen sunmaya ek olarak, VxBlock 1000 çoklu teknolojilerin genel sistem yaşam döngüsü yönetim süresini %75'e kadar kısaltabilir.