Maltepe Belediyesi – Eğiticilerin Eğitimi Toplantısı

23 Mart 2018 tarihinde Maltepe Belediyesi tarafından, ilçe sınırlarında bulunan okulların öğretmenlerine yönelik “Eğiticilerin Eğitimi” toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya TÜBİSAD AEEE Yetkilendirilmiş Kuruluş (TYK) olarak katılım sağlanmış, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında “AEEE Bilgilendirme sunumu” gerçekleştirilmiştir. TYK çalışmaları, AEEE ve geri dönüşüm konuları anlatılmış, “E-Atık Eğitim Kılavuzu” tanıtılmıştır.