11. KALKINMA PLANI BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

Kalkınma Bakanlığı tarafından 2018-2023 dönemi 11. Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir. TÜBİSAD “Bilgi İletişim Teknolojileri Özel İhtisas Komisyonu” ve ilgili Çalışma Grubu toplantılarına katılmaktadır. 
Yönetim Kurulu Başkanımız Kübra Erman Karaca “Bilgi İletişim Teknolojileri Özel İhtisas Komisyonu” çalışmalarına katılmakta olup, söz konusu ÖİK’da TÜBİSAD’ı temsilen “Ekonominin Genelinde BİT’den Yararlanılması” adlı çalışma grubunun başkanlığını üstlenmektedir.
Kalkınma Planı ile 2018-2023 döneminde bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının rekabetçi bir piyasa yapısı içerisinde güçlendirilmesi ve sektörün ekonomiye sağladığı doğrudan ve dolaylı katkının artırılması hedeflenmektedir. 

“Bilgi İletişim Teknolojileri Özel İhtisas Komisyonu” Raporunda değinilmesi planlanan konu başlıkları aşağıda sunulmuştur. 

KONU BAŞLIKLARI

 1. İletişim Altyapısı 
  • a. Sabit genişbant, Fiber Optik v.s. 
  • b. Uydu teknolojileri ve hizmetleri 
  • c. Mobil-kablosuz genişbant 
  • d. Uluslararası hub oluşturulması 
 2. ARGE, URGE, Yerli Ürün ve Ticarileşme Sorun ve Çözüm Önerileri 
 3. Bilgi Platformları, Yakınsama, Yeni Eğilimler ve Teknolojik Gelişmeler 
 4. Siber Güvenlik 
 5. Düzenleme, Rekabet, Pazar ve Vergilendirme 
 6. BİT İnsan Kaynağı 
 7. Kamu BİT Yatırımları ve BİT Sektörünün Gelişimi 
  • a. Açık kaynak kodlu yazılımlar
  • b. Bulut bilişim 
  • c. Veri merkezleri
  • d. Akıllı Şehirler 
 8. Ekonominin Genelinde BİT’ten Yararlanılması 
  • a. Büyük veri 
  • b. Makina Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Yapay zeka 
  • c. Bulut bilişim 
  • d. IoT, M2M, 3D Yazıcılar 
  • e. Blockchain 
 9. Uluslararası Pazarlara Açılım 
  • a. Bilgisayar oyun ve uygulamaları 
  • b. Açık kaynaklı yazılımlar 
  • c. Yerli elektronik haberleşme ekipmanları