TÜBİSAD'IN EKONOMİ BAKAN YARDIMCISI FATİH METİN ZİYARETİ

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından Temmuz ayında yayınlanan 2017 Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliğleri kapsamındaki ürünlerin Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden ürün güvenliği denetimine tabi tutulacağı belirtilmiştir. Bu denetimler belge ve işaret kontrolü şeklinde yapılmakla birlikte, “fiili denetim” tanımı kapsamında “fiziki muayene ve laboratuvar testi” de yapılmaktadır. İlgili Tebliğ kapsamında TÜBİSAD üyelerinin uygulamada yaşadığı zorluklar nedeniyle, TÜBİSAD Mevzuat komisyonu konu ile ilgili toplantılar düzenlemiş ve çözüm önerilerini içeren TÜBİSAD görüşünü oluşturmuştur.

7 Aralık 2017 tarihinde, TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca ve Mevzuat Komisyonu Üyesi Nermin Yılmaz ile Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin'i ziyaret ederek aşağıdaki konuları gündeme getirmişlerdir. 

  • Piyasa gözetimi ve denetimi uygulaması ile ithalat denetimi uygulamasının dengeli bir şekilde uygulanarak denetim faaliyetlerinin sürdürülmesi,
  • Test laboratuarlarında görevli personel kaynağının arttırılması ve bu personele gerekli eğitimlerin verilmesi,
  • Her tip ürün için bir tek kapsamlı testin yapılması, sonrasında ilgili ürünün ithalatında tekrar test talep edilmemesi. Test sonuçlarına getirilen geçerlilik süresinin kaldırılması ya da en azından uzatılması,
  • Teste tabi tutulacak ürünlerin belirli bir süre öncesinde ve doğru bir iletişimle firmalara bildirilmesi. Kurumlar arası iletişimin geliştirilmesi ve üreticilerin süreci takip edebileceği bir yöntem geliştirilmesi.

Bakan Yardımcısı Sayın Metin, Ürün Denetimi ve Güvenliği Genel Müdürü Zafer Soylu tarafından konu ile ilgili çalışmaları başlatacağını, BTK ile görüşmelerin yapılıp firmaların katılımıyla, sorunun çözümüne yönelik bir toplantı yapılacağını belirtti.