BİT UZMANLARI GÖZÜNDEN TÜRKİYE’DE BİLİŞİM SEKTÖRÜ

TÜBİSAD tarafından 2012 yılında yayımlanan “Atılım İçin Bilişim: Türkiye Ekonomisi İçin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü - Atılım Stratejisi 2023” başlıklı çalışmada BİT sektöründe atılım yapılabilmesi durumunda Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesinin olası olduğuna dikkat çekilmiş ve bu amaca dönük çeşitli politika adımları önerilmişti . 2012’den bu yana geçen yedi yılda, bu önerilerin bir bölümü hayata geçmiş, hayata geçen önerilerin önemli bir bölümü de arzu edilen kapsamda olmamıştır. BİT sektöründe karar alıcı konumda olanların gözünden son yedi yılda sektörün kat etmiş olduğu gelişmenin değerlendirilmesi ve bugün ve gelecekte sektörün karşı karşıya olabileceği tehditlerin belirlenmesi ve bu tehditlerin bertaraf edilmesi için politika önerileri oluşturulması amacıyla bir anket çalışması yapılmıştır. 10 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında yapılan anket çalışmasına Türkiye’nin önde gelen 71 bilişim sektörü uzmanı yanıt vermiştir.

TÜBİSAD’ın 2012 çalışmasında yapılmış olan önerilerin ne ölçüde hayata geçtiği BİT sektörünün önde gelen uzmanlarına sorulduğunda, en önemli gelişmeler E-devlet hizmetlerinde operasyonel verimliliğin artırılması ve KOBİ’lerin internete erişiminin arttırılması alanlarında ortaya çıkmıştır.  Anket sonuçlarının ve politika önerilerinin devamı TÜBİSAD’ın 2018 yılında yayınlayacağı  “Türkiye’nin Dijital Ekonomiye Dönüşümü: Türkiye Bilişim Sektörü Yeri, Önemi, Evrimi  ve Yetenekleribaşlıklı raporda yer alacaktır.