TÜRKİYE’NİN DİJİTAL ATILIM STRATEJİSİ” RAPORU, BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANINA SUNULDU

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Faruk Özlü için,  Türkiye’de Bilgi-İletişim ve Telekomünikasyon (BİT) sektörlerinde mal ve hizmet üretimi ve ihracaatın mevcut büyüklüğünün iki katına çıkarılması için izlenecek yol haritası, belirlenen öncü sektörler bazında; net, somut ve çabuk geri dönüş almayı hedefleyen öneriler çerçevesinde Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ve Bilişim Sanayicileri Derneği (TUBİSAD) tarafından Dijital Atılım Stratejisi Raporu hazırlanmıştır.

 "Türkiye'nin Dijital Atılım Stratejisi" başlıklı rapor 8 Aralık 2017 Cuma günü Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı  Faruk Özlü’ye ve  Müşteşar, Genel Müdür dahil kalabalık bir bürokrat grubuna sunulmuştur.

Rapor, öncelikli olarak etki yaratması beklenen ve birincil derecede büyümenin hedeflendiği 9 ana başlık olarak belirlenen (i) Yazılım ve İthalat, (ii) Telekomünikasyon ve Elektronik Haberleşme Sektörü, (iii) İnovasyon-Girişimcilik ve Ar-Ge, (iv) Kamu  (v) Savunma Sanayii  (vi) E-Ticaret Sektörü, (vii) Oyun Sektörü, (viii) KOBİ’lerin Dijitalleşmesi ve (ix) Sanayinin Dijital Dönüşümü çerçevesinde hazırlanmıştır.

Raporu indirmek için tıklayınız.